Porównanie Lokat

www.e-toplokaty.pl Porównanie Lokat ›  Lokaty grudzień 2014

Lokaty grudzień 2014

Ranking lokat grudzień 2014 Ranking lokat grudzień 2014

W artykule podsumowującym poprzedni miesiąc zwracaliśmy uwagę na to, że rozpoczyna się okres coraz mniej atrakcyjny dla osób chcących oszczędzać na lokatach bankowych. Sprawdźmy, co wydarzyło się przez ostatnie tygodnie i zweryfikujmy tę pesymistyczną przepowiednię.

 

Wiele interesujących informacji napływa z komunikatów NBP. Na początku listopada br. na stronie banku centralnego znalazło się podsumowanie kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym, w której badano nastroje banków komercyjnych zanotowane w III kwartale 2014 r. i ich przewidywania na kolejny kwartał.

 

Zgodnie z malejącą inflacją i obniżką stóp procentowych przez RPP banki komercyjne złagodziły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, choć - jak zaznacza NBP - uczyniły to w niewielkim stopniu. W przypadku kredytów długoterminowych dla sektora MSP kryteria kredytowe zostały lekko zaostrzone.

 

 

Co ciekawe, w porównaniu z poprzednią ankietą kwartalną banki mają mniej pozytywne oczekiwania wobec przyszłej sytuacji gospodarczej, na co wpływ miała m.in. sytuacja konfliktu na Ukrainie. Jednak, mimo bardziej pesymistycznych przewidywań, banki komercyjne nie odczuły obniżenia popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, a na kolejny kwartał przewidują wzrost zainteresowania kredytami przez przedsiębiorstwa (zwłaszcza długoterminowymi). W przypadku kredytów konsumpcyjnych spodziewany jest znaczny wzrost popytu, po niewielkim wzroście w III kwartale.

 

W dn. 4-5 listopada br. odbyło się posiedzenie RPP, na którym zdecydowano się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna równa 2% w skali rocznej).

 

W komunikacie po posiedzeniu RRP znajduje się uzasadnienie utrzymania stóp, które wskazuje m.in. na niską dynamikę aktywności w strefie euro oraz na prognozy dot. aktywności tej strefy, które "zostały zrewidowane w dół". Mimo tego lekkiego pesymizmu Rady, prognozy na przyszły rok dla strefy euro są optymistyczne, bowiem w 2015 roku spodziewane jest wyższe tempo wzrostu gospodarczego w stosunku do roku 2014. Dzieje się tak za sprawą osłabienia wzrostu PKB w Chinach i wyhamowania wzrostu aktywności gospodarczej w Rosji.

 

RPP wskazuje także na obniżki cen ropy naftowej i innych surowców, co ma wpływ na utrzymywanie się w wielu krajach niskiej inflacji. Dla Polski w III kwartale br. wystąpiło spowolnienie aktywności gospodarczej w stosunku do poprzednich trzech miesięcy, co było wynikiem niższego eksportu do głównych partnerów handlowych. W gospodarce występuje brak presji popytowej, a także daje się zauważyć brak presji kosztowej. Oczekiwania co do inflacji przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe są bardzo niskie.

 

Rada zapoznała się również z danymi zaprezentowanymi przez Instytut Ekonomiczny nt. projekcji inflacji i PKB, z których wynika, że będzie następował stopniowy wzrost inflacji. Inflacja ma ukształtować się w 2016 roku w przedziale od 0,6 do 2,3% (50-procentowe prawdopodobieństwo prognozy).

 

W podsumowaniu decyzji o utrzymaniu stóp Rada wskazała na główny czynnik, jakim jest stabilny wzrost gospodarczy niwelujący utrzymanie się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Ostrzega jednak, że w otoczeniu polskiej gospodarki utrzymuje się niepewność co do przyszłej koniunktury.

 

W połowie listopada br. ukazał się komunikat NBP nt. inflacji bazowej dot. października 2014 r (dane GUS). Inflacja (z wyłączeniem cen żywności i energii) wyniosła 0,2 proc. (r/r). W stosunku do miesiąca poprzedniego była niższa o 0,5 proc. Wskaźnik CPI w października br. wyniósł -0,6 proc (r/r) i obniżył się o 0,3 pkt proc. w stosunku do września.

 

Pod koniec listopada br. NBP opublikował oczekiwania konsumentów dotyczące inflacji na kolejny rok. Zdaniem konsumentów w najbliższych dwunastu miesiącach ceny nieznacznie wzrosną, a przewidywany wskaźnik inflacji ma utrzymywać się na poziomie 0,2 proc.

 

3 grudnia br. RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Więcej informacji nt. decyzji Rady w następnym podsumowującym artykule.

 

Jak widzimy na przykładzie ostatnich miesięcy, wskaźnik CPI (inflacji) cały czas pikuje w dół (dane GUS). W czerwcu wynosił 0,3 proc., w lipcu już -0,2 proc., by w sierpniu spaść do -0,3 proc., takim pozostać we wrześniu, po czym w październiku obniżyć się do poziomu -0,6 proc. Jest to duży spadek, zwłaszcza, kiedy porówna się wskaźnik z października br. do notowań z tego samego miesiąca sprzed dwóch lat i roku (w 2012 roku wynosił 3,4 proc, zaś w 2013 roku równy był 0,8 proc.).

 

Co to oznacza dla osób chcących skorzystać z depozytu bankowego? Biorąc pod uwagę powyższe dane można się spodziewać utrzymania się lub pogorszenia oferty banków komercyjnych dotyczącej lokat. Mimo ostatnich dwóch decyzji RPP co do utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie, istnieje niewielka, choć realna, szansa ich kolejnego obniżenia. Ma to głównie związek z bardzo niskimi cenami ropy naftowej. Trudno jest jednak przewidzieć przyszłe decyzje Rady, która opiera się także na wskazaniach co do stabilnego wzrostu gospodarczego.

 

Nastoje banków komercyjnych nie są zbyt dobre, mimo dobrej sytuacji na rynku kredytowym i spodziewanych wzrostów popytu na kredyty. Poziom inflacji (CPI) cały czas się obniża, a opinie konsumentów co do inflacji są optymistyczne.

 

Po świeżo zakończonych wyborach samorządowych i aferze związanej z niewydajnością systemu informatycznego PKW sytuacja wewnętrzna jest umiarkowana i nie widać znaczących skutków po próbie destabilizacji sytuacji politycznej wywołanej słowami prezesa Jarosława Kaczyńskiego nt. możliwości sfałszowania wyborów.

 

Konflikt między Rosją a Ukrainą trwa. W innej perspektywie, presja krajów zachodnich na Rosję wydaje się powoli przynosić efekty. Trudno jednak oczekiwać szybkiego zwrotu w działaniach zbrojnych Rosji wobec Ukrainy.

 

Na rynku lokat banki dostosowują ofertę lokat wobec powyższego, co doskonale odzwierciedla nasz Ranking Lokat: już tylko trzy oferty prezentują wysokie, 5-procentowe oprocentowanie (Lokata Start z Meritum Banku, Lokata Tradycyjna z Lion's Banku i Lokata Happy z Idea Banku). Jest to jeden z ostatnich okresów, w którym złożenie depozytu może być atrakcyjne dla klienta indywidualnego wobec tak niskiej inflacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z najlepszym w kraju zestawieniem lokat.

 

Top 30 lokat Grudzień 2014 z dnia 2014-12-04 (przejdź do aktualnego zestawienia):

 

Lp Nazwa lokaty Bank Oprocentowanie
roczne brutto
Okres
1

Lokata Start

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 10000 PLN
5,00 %
2 miesiące
2

Lokata Tradycyjna (BONJOUR)

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 200000 PLN
z limitem do kwoty: 300000 PLN
5,00 %
1 miesiąc
3

Lokata Happy

- lokata polecana
do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 10000 PLN
5,00 %
3 miesiące
4

Lokata na start

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 500 PLN
z limitem do kwoty: 10000 PLN
4,50 %
2 miesiące
5

II lokata na otwarcie

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 50000 PLN
z limitem do kwoty: 250000 PLN
4,25 %
2 miesiące
6

new Lokata WELCOME

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 100000 PLN
4,00 %
1 miesiąc
7

new Lokata WELCOME

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 100000 PLN
4,00 %
3 miesiące
8

new Lokata HIGH FIVE

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 1000000 PLN
4,00 %
1 rok
9

Lokata Dobrze Procentująca

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 500000 PLN
4,00 %
3 miesiące
10

Bilokata Plus

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 500000 PLN
4,00 %
3 miesiące
11

Lokata Mobilna

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 10000 PLN
4,00 %
2 miesiące
12

Lokata Ping - Pong

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 20000 PLN
4,00 %
1 dzień
13

Lokata bezkarna

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 20000 PLN
4,00 %
3 miesiące
14

Lokata PREMIÈRE

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 100000 PLN
z limitem do kwoty: 1000000 PLN
3,90 %
3 miesiące
15

Lokata PREMIÈRE

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 100000 PLN
z limitem do kwoty: 1000000 PLN
3,90 %
1 rok
16

Lokata PREMIÈRE

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 100000 PLN
z limitem do kwoty: 1000000 PLN
3,90 %
6 miesięcy
17

energoLOKATA 3M PLUS

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 1000000 PLN
3,90 %
3 miesiące
18

Lokata Rynek+

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 500 PLN
3,73 %
18 miesięcy
19

Lokata PRESTIGE

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 100000 PLN
3,65 %
4 miesiące
20

Lokata Power

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 1000000 PLN
3,60 %
3 miesiące
21

EKOlokata 3+9

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 2000 PLN
z limitem do kwoty: 250000 PLN
3,60 %
3 miesiące
22

Lokata BON APPÉTIT

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 100000 PLN
3,60 %
3 miesiące
23

EKOlokata bez Kantów

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 15000 PLN
3,50 %
1 miesiąc
24

Lokata Coraz Więcej

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 500 PLN
3,50 %
3 lata
25

Lokata BON APPÉTIT

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 100000 PLN
3,50 %
1 rok
26

Lokata BON APPÉTIT

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 100000 PLN
3,50 %
6 miesięcy
27

Lokata Bumerang II

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 10000 PLN
3,50 %
1 dzień
28

Lokata Direct+ Internet

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 5000 PLN
3,50 %
3 lata
29

Lokata LIMITOWANA

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 20000 PLN
3,50 %
4 miesiące
30

EKOlokata Natura

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 500000 PLN
3,45 %
4 miesiące

 

 

Zapraszamy do aktualnych zestawień - Lokaty Grudzień 2014.

lista aktualności

Lokaty bankowe

Lokata Nr 1

LOKATA NR 1 to wyjątkowa szansa na zwiększenie Państwa zysku w bardzo krótkim czasie. Tylko teraz - okazja aby skorzystać z jeszcze wyższego oprocentowania. Lokata o wysokim oprocentowaniu 3,00% , z kapitalizacją na koniec okresu to doskonały sposób na zasilenie domowego budżetu.

Lokata BEZTROSKA

Lokata BEZTROSKA to ciekawe rozwiązanie dla Klientów którzy chcą mieć w każdej chwili dostęp do swoich środków. Lokata umożliwia zerwanie jej bez utraty odsetek. Oprocentowanie wynosi 2% na okres 4 miesięcy.

Lokata Fair Play

Lokata Fair Play to lokata o stałym oprocentowaniu aż 3,0% w przypadku gdy Klient nie zerwie lokaty przed czasem. W innym przypadku należne odsetki odpowiednio zostaną obniżone lub całkowicie utracone.

Lokata Elastyczna Bank Pekao SA

Lokata Elastyczna jest oprocentowana według zmiennej stawki oprocentowania i składa się z sumy: zmiennej podstawy, którą stanowi ustalana codziennie referencyjna stopa oprocentowania WIBOR 1M oraz marży oferowanej przez Bank, stałej w całym okresie trwania lokaty.

Lokata terminowa SGB Bank

Lokatę terminową SGB Bank można już założyć od kwoty 50 zł - stałe oprocentowanie. Okres trwania lokaty od tygodnia do 36 miesięcy. Możliwość negocjacji oprocentowania dla kwot od 50 tyś. PLN.

Subskrybcja

Dołącz do subskrypcji - podaj swój adres e-mail


Tagi

Kalkulator lokat

Oblicz Swoją najlepszą lokatę!

Wyniki

Odsetki: PLN
Podatek: PLN
Odsetki po opodatkowaniu: PLN

Kwota
po opodatkowaniu:
PLN