Porównanie Lokat

www.e-toplokaty.pl Porównanie Lokat ›  Lokaty luty 2015

Lokaty luty 2015

Ranking lokat luty 2015 Ranking lokat luty 2015

W połowie stycznia odbyło się comiesięczne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej NBP, na którym zdecydowano się utrzymać stopy procentowe na stałym, niezmienionym poziomie.


Stopa referencyjna została zatrzymana na poziomie 2% w skali roku.


Wśród głównych czynników determinujących takową decyzję wymieniono: wciąż obniżające się ceny ropy naftowej, co ma istotne w wielu krajach przełożenie na utrzymującą się w pobliżu zera inflację, nasilające się oczekiwania co do podwyższania stóp procentowych w USA, co przełożyło się na znaczne osłabienie kursu złotego, a także prawdopodobne obniżenie się dynamiki gospodarczej w Polsce. RPP zwróciła uwagę na to, że w otoczeniu polskiej gospodarki utrzymuje się niepewność co do przyszłej koniunktury, a także na to, iż może nastąpić wydłużenie oczekiwanego okresu deflacji.


Takie informacje mogą być niepokojące dla chętnych do oszczędzania na lokatach. Bierze się to z prostej zależności: im niższe stopy procentowe, tym mniejsze oprocentowanie za lokaty zaproponują nam banki komercyjne.

 


Drugim istotnym wskaźnikiem dla wartości lokat jest inflacja. Informacje nt. CPI (inflacji) podaje Główny Urząd Statystyczny w ujęciu comiesięcznym. Gdy w październiku i listopadzie ub.r. inflacja wynosiła -0,6%, w grudniu wyniosła już -1,0%, wskazując tym samym na mocne pikowanie. Musimy pamiętać, że im występuje niższy wskaźnik inflacji, tym oprocentowanie lokat ulega obniżeniu, ale i im niższy jest ten wskaźnik, tym bardziej atrakcyjna jest lokata. Dzieje się tak za sprawą inflacji ujemnej (deflacji), a więc takiego procesu gospodarczego, który pozwala naszym oszczędnościom (nawet tym przechowywanym pod poduszką) zyskiwać na wartości. Takiego obrotu sprawy rok temu chyba nikt się nie spodziewał. Możemy więc zacierać ręce, że nasze pieniądze ulokowane w banku są nie tylko bezpieczne, ale i przynoszą nam realny zysk.


Dla ekonomistów niepokojącą może wydawać się sytuacja w Polsce, bowiem obniżają się ogólne nastroje społeczne. Coraz to nowe grupy zawodowe - po lekarzach, górnikach, przez rolników czy nauczycieli - żądają podwyżek płac, a nie do końca przewidywalne decyzje premier Ewy Kopacz dają nadzieję oczekujących na poprawę płac stron na spełnienie przez rząd często mało realnych postulatów. Każdy nowy i nieoczekiwany wydatek z deficytowego budżetu oznacza wzrost niepewności co do stabilności państwowych finansów, co z kolei przekłada się na wzrost niepokoju wśród banków komercyjnych oraz obniżenie zaufania do Polski wśród obserwatorów z zewnątrz.


Do optymizmu nie zachęca również sytuacja związana z konfliktem na Wschodzie. Coraz bardziej nasilające się działania zbrojne separatystów wspieranych przez Moskwę znajdują odpowiedź nie tylko we wzmożonych sankcjach Zachodu wobec Rosji, ale i mogą być przyczyną realnego wsparcia Ukrainy przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone w postaci dozbrojenia armii. To z kolei może pociągnąć jeszcze bardziej agresywne działania Rosji i - w efekcie - może być zarzewiem rozwinięcia konfliktu zbrojnego. A pieniądze nie lubią wojen. Z pobliża ich występowania pieniądze uciekają. Tam, gdzie nie ma pieniędzy z zewnątrz, tam gospodarki się kurczą, a waluty drożeją. I Polska dostaje rykoszetem za niepewność co do sytuacji we wschodniej Ukrainie.


Optymizmem powiewa, jeżeli spojrzymy na przedstawiony przez nas ranking lokat. Wśród lokat jednomiesięcznych możemy spotkać ofertę z oprocentowaniem nawet 5-procentowym - taką propozycję składa nam Lion's Bank z produktem Lokata Tradycyjna (BONJOUR). Musimy jednak pamiętać, że oferta dotyczy bardzo wysokiego wkładu od 200 tys. do 300 tys. złotych. Dla posiadaczy mniejszego portfela oszczędnościowego, jednak powyżej 100 tys. złotych, Lion's Bank przygotował jednomiesięczną Lokatę Welcome. Pozostałe oferty, które dotyczą wkładów od 1 tys. złotych, występują z oprocentowaniem nie wyższym niż 3 punkty procentowe.


Lokaty kwartalne oferowane są z oprocentowaniem do 4,50. Taką najwyższą ofertę przedstawia Idea Bank z Lokatą Happy. W czołówce występuje ponownie Lion's Bank z Lokatą Welcome - to 4,00% w skali roku. Taką samą ofertę procentową przedstawiają Meritum Bank i BGŻ Optima. Są one jednak bardziej atrakcyjne choćby z tego względu, że wystarczy skromny kapitał w wysokości 1 tys. złotych, by cieszyć się atrakcyjnym zwrotem.


W przypadku lokat półrocznych możemy liczyć na nie więcej, niż 3,90 oprocentowania. Lion's Bank, GetinBank i Getin Online kuszą atrakcyjnym oprocentowaniem nieco ponad 3.


Dobrym pomysłem jest ulokowanie nadwyżek finansowych na lokatach długoterminowych. I choć najwyższe oferty nie przykuwają uwagi wysoką zachętą procentową, to jednak nawet 3,25% w skali roku na lokacie dwuletniej może zachęcić do skorzystania z ofert GetinBanku i Plus Banku, gdy zwróci się uwagę na obecnie występującą deflację.


Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z najlepszym w Polsce rankingiem lokat wśród ofert banków komercyjnych!

 

Top 10 lokat Luty 2015 z dnia 2015-02-08 (przejdź do aktualnego zestawienia):

 

Lp Nazwa lokaty Bank Oprocentowanie
roczne brutto
Okres
1

Lokata Start

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 10000 PLN
5,00 %
2 miesiące
2

Lokata Tradycyjna (BONJOUR)

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 200000 PLN
z limitem do kwoty: 300000 PLN
5,00 %
1 miesiąc
3

Lokata Happy

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 10000 PLN
4,50 %
3 miesiące
4

Lokata na start

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 500 PLN
z limitem do kwoty: 10000 PLN
4,50 %
2 miesiące
5

II lokata na otwarcie

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 50000 PLN
z limitem do kwoty: 250000 PLN
4,25 %
2 miesiące
6

Lokata WELCOME

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 100000 PLN
4,00 %
3 miesiące
7

Lokata WELCOME

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 100000 PLN
4,00 %
1 miesiąc
8

Bilokata Plus

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 500000 PLN
4,00 %
3 miesiące
9

Lokata mobilna Getin Bank

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 10000 PLN
4,00 %
2 miesiące
10

Lokata Mobilna

do wyczerpania
dostępna od kwoty: 1000 PLN
z limitem do kwoty: 10000 PLN
4,00 %
2 miesiące

 

Zapraszamy do aktualnych zestawień - Lokaty Luty 2015.

 

 

lista aktualności

Lokaty bankowe

Lokata Nr 1

LOKATA NR 1 to wyjątkowa szansa na zwiększenie Państwa zysku w bardzo krótkim czasie. Tylko teraz - okazja aby skorzystać z jeszcze wyższego oprocentowania. Lokata o wysokim oprocentowaniu 3,00% , z kapitalizacją na koniec okresu to doskonały sposób na zasilenie domowego budżetu.

Lokata BEZTROSKA

Lokata BEZTROSKA to ciekawe rozwiązanie dla Klientów którzy chcą mieć w każdej chwili dostęp do swoich środków. Lokata umożliwia zerwanie jej bez utraty odsetek. Oprocentowanie wynosi 2% na okres 4 miesięcy.

Lokata Fair Play

Lokata Fair Play to lokata o stałym oprocentowaniu aż 3,0% w przypadku gdy Klient nie zerwie lokaty przed czasem. W innym przypadku należne odsetki odpowiednio zostaną obniżone lub całkowicie utracone.

Lokata Elastyczna Bank Pekao SA

Lokata Elastyczna jest oprocentowana według zmiennej stawki oprocentowania i składa się z sumy: zmiennej podstawy, którą stanowi ustalana codziennie referencyjna stopa oprocentowania WIBOR 1M oraz marży oferowanej przez Bank, stałej w całym okresie trwania lokaty.

Lokata terminowa SGB Bank

Lokatę terminową SGB Bank można już założyć od kwoty 50 zł - stałe oprocentowanie. Okres trwania lokaty od tygodnia do 36 miesięcy. Możliwość negocjacji oprocentowania dla kwot od 50 tyś. PLN.

Subskrybcja

Dołącz do subskrypcji - podaj swój adres e-mail


Tagi

Kalkulator lokat

Oblicz Swoją najlepszą lokatę!

Wyniki

Odsetki: PLN
Podatek: PLN
Odsetki po opodatkowaniu: PLN

Kwota
po opodatkowaniu:
PLN